Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Фізико-математичний факультет

Фізико-математичний факультет - факультет, який функціонує вже понад 75 років з дня заснування нашого вищого навчального закладу. За роки його існування для школи підготовлено понад 10 тис. фахівців-педагогів. Однак потреба в них гостро відчувається і на сучасному етапі розбудови української держави. Наші студенти (а їх близько 350), навчаючись на денній та заочній формах, опановують професію вчителя математики та інформатики, фізики та інформатики, математики та фізики, фізики та математики.

В складі факультету функціонує три кафедри:

  • фізики і астрономії та методики їх викладання (завідувач - член-кореспондент НАПН, доктор педагогічних наук, професор Мартинюк М.Т.),
  • вищої математики (завідувач - доктор фізико-математичних наук, професор Кіпніс Л.А.),
  • інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій навчання (завідувач - доктор фізико-математичних наук, професор, Малежик М.П.).

На кафедрах факультету працює 51 співробітників, в тому числі, професорсько-викладацького складу - 38, з них 7 професорів, докторів наук, 16 доцентів, кандидатів наук.

Навчально-методична база

Сучасна матеріальна база дозволяє спрямувати навчально-методичну роботу на факультеті на реалізацію заходів щодо впровадження Європейської кредитно-трансферної системи навчання; удосконалення змісту навчальних програм, курсів; упровадження інформаційно-комунікаційних технологій та інтерактивних методів навчання; посилення ролі самостійної та індивідуальної роботи студентів; упровадження дистанційних курсів та технологій навчання (електронних засобів навчання, комп'ютерних навчальних програм).

На факультеті функціонують:

  • читальний зал;
  • навчально-виховний центр "Планетарій";
  • 6 комп'ютерних класів;
  • фізичні лабораторії;
  • математичні кабінети.

Читальний зал

Навчально-виховний центр "Планетарій"

   

Комп'ютерні класи

Фізична лабораторія

Умови для дозвілля студентів

Цікавою та різноплановою є виховна робота на факультеті. Студенти беруть активну участь у культурно-масових та спортивних заходах університету. Вони є безпосередніми учасниками колективів художньої самодіяльності та наукових гуртків.

Створено всі можливості для здійснення цілеспрямованої діяльності щодо духовного, культурного, інтелектуального розвитку.

На базі факультету діє туристичний клуб "Фізмат-travel", основною метою якого є організація екскурсій по визначних місцях України та близького зарубіжжя, щоквартально випускається газета "Вісник фізмату" та раз на рік поетична збірка "Фізмат - це не тільки формули та закони, а й …"

Стало доброю традицією проведення "Тижня фізико-математичного факультету", мистецьких конкурсів студентів "Шукаємо таланти", загально факультетського походу в ліс "Пізнаймо один одного", де студентам першого курсу вручають студентські квитки. Яскраво та масово проходить відзначення найрізноманітніших свят. Особливою колоритністю вирізняється "День студента" та "Андріївський ярмарок".

Похід в ліс "Пізнаймо один одного"

"Андріївський ярмарок"

Студентська рада факультету

Спільна праця органів студентського самоврядування з адміністрацією нашого університету та факультету зокрема, допомагає орієнтуватися студентам у складній ситуації сучасного світу, вносити конкретні пропозиції з метою покращення навчально-виховного процесу та надання матеріальної підтримки студентам, забезпечення прав студентів, сприяння гармонійного розвитку особистості та формування правових, моральних, етичних та естетичних якостей формування у них навичок майбутніх організаторів і керівників.

На факультеті випускається газета "Вісник Фізмату" - орган друку фізико-математичного факультету.

 

 

 

 

Запропонувати новину!

Надсилайте Ваші пропозиції на

kuria.nastya@gmail.com

з поміткою "НА САЙТ ФМФ"

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Ми в соціальних мережах.

ФОТОГАЛЕРЕЯ
Ви тут: Головна Про факультет