Notice: Undefined index: yourcookie in /var/www/html/fmf/index.php on line 3 Notice: Undefined index: yourothercookie in /var/www/html/fmf/index.php on line 4 Дисципліни вільного вибору

Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Notice: Undefined offset: 1 in /var/www/html/fmf/plugins/content/socbuttons/socbuttons.php on line 192

Дисципліни вільного вибору

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти факультету фізики, математики та інформатики на 2016-2017 навчальний рік
Спеціальність 8.04020301 Фізика (за напрямами)* курс VІ

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/  годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

 1.  

Вступ до нанофізики

3/90

залік

3

Фізики і астрономії та методики їх викладання

 1.  

Історія фізики

3/90

залік

3

Фізики і астрономії та методики їх викладання

 1.  

Тенденція розвитку шкільного курсу фізики

3/90

залік

3

Фізики і астрономії та методики їх викладання

 1.  

Спеціальний фізичний практикум        

3/90

залік

3

Фізики і астрономії та методики їх викладання

 * Обсяг дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти:

на  3 семестр – 6 кредитів ЄКТС.

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти факультету фізики, математики та інформатики на 2016-2017 навчальний рік Напрям підготовки 6.040203 Фізика* курс ІV

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/  годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

 1.  

Методика виховної роботи

1,5/45

залік

8

ВТ та ПТ

 1.  

ІК засоби та технології навчання

1,5/45

залік

7

Інформатики та ІКТ

 1.  

Основи охорони праці

1,5/45

залік

8

ТТД, ОП та БЖД

 1.  

Астрофізика

1,5/45

екзамен

8

Фізики і астрономії та методики їх викладання

 1.  

Інформаційно-комунікаційні технології в галузі

1,5/45

залік

7

Інформатики та ІКТ

 1.  

Практикум з розв’язання фізичних задач

1,5/45

залік

8

Фізики і астрономії та методики їх викладання

 1.  

Методи астрофізичних досліджень

1,5/45

екзамен

8

Фізики і астрономії та методики їх викладання

 * Обсяг дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти:

на  7 семестр – 1,5 кредита ЄКТС;

на 8 семестр – 4,5 кредита ЄКТС.

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти факультету фізики, математики та інформатики на 2016-2017 навчальний рік Напрям підготовки 6.040203 Фізика* курс ІІІ

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/  годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

спеціалізація: математика

 1.  

Дискретна математика

1,5/45

залік

5

Вищої математики та МНМ

 1.  

Математична логіка і теорія алгоритмів

2,25/67,5

екзамен

5

Інформатики та ІКТ

 1.  

Методи обчислень

2/60

залік

6

Вищої математики та МНМ

 1.  

Методика навчання математики

1,5/45

залік

 

6

Вищої математики та МНМ

 1.  

Елементарна математика

3/9

залік

5, 6

Вищої математики та МНМ

спеціалізація: інформатика

 1.  

Дискретна математика

1,5/45

залік

5

Вищої математики та МНМ

 1.  

Математична логіка і теорія алгоритмів

2,25/67,5

екзамен

5

Інформатики та ІКТ

 1.  

Методи обчислень

2/60

залік

6

Вищої математики та МНМ

 1.  

Методика навчання інформатики

2,75/ 82,5

екзамен

залік

5

6

Інформатики та ІКТ

 1.  

Мови програмування

1,75/52,5

екзамен

6

Інформатики та ІКТ

 * Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти визначається спеціалізацією

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти факультету фізики, математики та інформатики на 2016-2017 навчальний рік Напрям підготовки 6.040203 Фізика* курс ІІ

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/  годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

 1.  

Основи векторного і тензорного аналізу

3/90

залік

3

Вищої математики та МНМ

 1.  

Комплексний аналіз

3/90

залік

4

Вищої математики та МНМ

 1.  

Математичні методи фізики

4/120

залік

4

Фізики і астрономії та методики їх викладання

 1.  

Математична логіка і теорія алгоритмів

3/90

екзамен

3

Інформатики та ІКТ

 1.  

Екологія

3/90

залік

3

ХЕ та МВ

 1.  

Диференціальні рівняння сучасної фізики

4/120

залік

4

Фізики і астрономії та методики їх викладання

 1.  

Функціональний аналіз

3/90

залік

4

Вищої математики та МНМ

 1.  

Методика фізичного експерименту

3/90

залік

3

Фізики і астрономії та методики їх викладання

 1.  

Теорія алгоритмів

3/90

екзамен

3

Інформатики та ІКТ

 * Обсяг дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти:

на  3 семестр – 9 кредитів ЄКТС;

на  4 семестр – 7 кредитів ЄКТС.

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти факультету фізики, математики та інформатики на 2016-2017 навчальний рік Спеціальність 8.04020101 Математика (за напрямами)* курс VІ

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/  годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

спеціалізація: фізика

 1.  

Історія математики

4/120

екзамен

3

Вищої математики та МНМ

 1.  

Історія фізики

3/90

залік

3

Фізики і астрономії та методики їх викладання

спеціалізація: інформатика

 1.  

Історія математики

4/120

екзамен

3

Вищої математики та МНМ

 1.  

Інформаційна безпека

3/90

залік

3

Інформатики та ІКТ

 * Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти визначається спеціалізацією

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти факультету фізики, математики та інформатики на 2016-2017 навчальний рік Напрям підготовки 6.040201 Математика* курс ІV

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/  годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

 1.  

Методика виховної роботи

1,5/45

залік

8

ВТ та ПТ

 1.  

ІК засоби та технології навчання

1,5/45

залік

7

Інформатики та ІКТ

 1.  

Основи охорони праці

1,5/45

залік

8

ТТД, ОП та БЖД

 1.  

Практикум з розв’язання нестандартних математичних задач

3/90

залік

8

Вищої математики та МНМ

 1.  

Інформаційно-комунікаційні технології в галузі

1,5/45

залік

7

Інформатики та ІКТ

 1.  

Вибрані питання з шкільного курсу математики

3/90

залік

8

Вищої математики та МНМ

 1.  

Методика організації позаурочної роботи з математики

1,5/45

залік

8

Вищої математики та МНМ

* Обсяг дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти:

на  7 семестр – 1,5 кредита ЄКТС;

на 8 семестр – 6 кредитів ЄКТС.

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти факультету фізики, математики та інформатики на 2016-2017 навчальний рік Напрям підготовки 6.040201 Математика* курс ІІІ

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/  годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

спеціалізація: інформатика

 1.  

Мови програмування

5/150

Залік

б/ф

5

6

Інформатики та ІКТ

 1.  

Архітектура комп’ютера та його базове програмне забезпечення

3/90

залік

6

Інформатики та ІКТ

 1.  

Методика навчання інформатики

3/90

залік

6

Інформатики та ІКТ

спеціалізація: фізика

 1.  

Методика навчання фізики

5,5/165

залік

5,6

Фізики і астрономії та методики їх викладання

 1.  

Загальна фізика

4/120

залік

6

Фізики і астрономії та методики їх викладання

* Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти визначається спеціалізацією

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти факультету фізики, математики та інформатики на 2016-2017 навчальний рік Напрям підготовки 6.040201 Математика* курс ІІ

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/  годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

 1.  

Математична логіка і теорія алгоритмів

3/90

екзамен

3

Інформатики та ІКТ

 1.  

Проективна геометрія та методи зображень

4/120

залік

4

Вищої математики та МНМ

 1.  

Теорія алгоритмів

3/90

екзамен

3

Інформатики та ІКТ

 1.  

Чисельні методи

4/120

залік

4

Вищої математики та МНМ

 * Обсяг дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти:

на  3 семестр – 3 кредита ЄКТС;

на  4 семестр – 4 кредита ЄКТС.

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти факультету фізики, математики та інформатики на 2016-2017 навчальний рік Напрям підготовки 6.040302 Інформатика* курс ІV

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/  годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

 1.  

Методика виховної роботи

2/60

залік

7

ВТ та ПТ

 1.  

Основи НПД

1,5/45

залік

8

 

 

 1.  

Комп’ютерна графіка та мультимедіа

1,5/45

залік

8

Інформатики та ІКТ

 1.  

Практикум з розв’язання олімпіадних задач з інформатики

2/60

залік

7, 8

Інформатики та ІКТ

 1.  

Методика організації позаурочної роботи з інформатики

2/60

залік

7

Інформатики та ІКТ

 1.  

Вибрані питання з шкільного курсу інформатики

2/60

залік

7, 8

Інформатики та ІКТ

 * Обсяг дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти:

на  7 семестр – 3 кредита ЄКТС;

на 8 семестр – 4 кредита ЄКТС.

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти факультету фізики, математики та інформатики на 2016-2017 навчальний рік Напрям підготовки 6.040302 Інформатика* курс ІІІ

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/  годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

 1.  

Основи економічних теорій

2/60

екзамен

6

Економіки та соціально-поведінкових наук

 1.  

Іноземна мова за професійним спрямування

2/60

залік

6

Іноземних мов

 1.  

Корекційна педагогіка

2/60

залік

6

 

 1.  

Безпека інформаційно-комунікаційних систем

2/60

залік

6

Інформатики та ІКТ

 1.  

Моделювання систем

2/60

залік

6

Інформатики та ІКТ

 * Обсяг дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти:

на  6 семестр – 6 кредитів ЄКТС;

Перелік навчальних дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти факультету фізики, математики та інформатики на 2016-2017 навчальний рік Напрям підготовки 6.040302 Інформатика * курс ІІ

Назва навчальної дисципліни

Кількість кредитів ЄКТС/  годин за навчальним планом

Форма контролю

Семестр

Кафедра, яка забезпечує викладання дисципліни

 1.  

Дискретна математика

4/120

залік

4

Вищої математики та МНМ

 1.  

Комп’ютерна дискретна математика

4/120

залік

4

Вищої математики та МНМ

 * Обсяг дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти:

на  4 семестр – 4 кредита ЄКТС.

Запропонувати новину!

Надсилайте Ваші пропозиції на

kuria.nastya@gmail.com

з поміткою "НА САЙТ ФМФ"

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Ми в соціальних мережах.

ФОТОГАЛЕРЕЯ