Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Наукові школи

Наукова школа “Актуальні проблеми дидактики фізики в основній школі” 

На кафедрі фізики і астрономії та методики їх викладання діє наукова школа “Актуальні проблеми дидактики фізики і астрономії в ЗОНЗ”  під керівництвом  – член-кор. АПН України, професор Мартинюка М.Т.  Рік заснування –1997 р.

Кадровий склад: кандидатів педагогічних наук - 4;  викладачів – 1; аспірантів -1. Галузь науки – Методика навчання фізики.

Напрями діяльності  школи:

1.Педагогічні засади впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання фізики й астрономії у зв’язку із переходом сучасної школи на новий зміст та 12-річний термін навчання.

2. Розробка моделі навчання фізики в основній школі, яка націлена на реалізацію дидактичних можливостей комп’ютерних технологій навчання.

3. Вивчення прикладних питань фізики в основній школі.

4. Організація навчальної діяльності учнів на перших етапах систематичного вивчення фізики в загальноосвітній школі.

5. Формування продуктивного мислення учнів при вивчені фізики в основній школі.

6. Розроблення нової методичної системи навчання астрономії в школі (на базі планетарію як мультимедійної навчальної системи).

7. Вивчення прикладних питань фізики в основній школі

На базі проведених досліджень за останні роки опубліковано 3 підручники для ЗНЗ, два навчально-методичні посібники для студентів і вчителів ЗНЗ, 1 посібник з грифом МОН, понад 50 статей у фахових виданнях, захищено чотири дисертаційних дослідження.  

 

 

Наукова школа доктора фізико-математичних наук, професора

Кіпніса Леоніда Абрамовича

Напрямок школи«Дослідження механіко-математичних моделей процесів початкового руйнування деформівних твердих тіл».

У цьому напрямку співробітники школи проводять дослідження, які відносяться до таких проблем:

-       розрахунки зон передруйнування в кінцях тріщин і в кутових точках у рамках моделей з лініями розриву переміщення;

-       гранична рівновага пружних тіл з тріщинами, що зародилися в кутових точках;

-       аналіз поведінки напружень біля кутових точок складної структури у пружних тілах.

Результати досліджень співробітників школи опубліковані у провідних вітчизняних наукових журналах та за кордоном (у тому числі в академічних журналах і журналах, які включені до міжнародних наукометричних баз).

Серед співробітників школи 1 доктор і 4 кандидати фізико-математичних наук.

Керівник школи Кіпніс Л.А. – член Національного комітету України з теоретичної та прикладної механіки, член Європейського товариства з цілісності конструкцій (European Structural Integrity Society), організатор Уманського осередку Українського товариства з механіки руйнування матеріалів, що діє при НАН України. Його наукові дослідження присвячені задачам механіки руйнування. Автор понад 130 праць у цій галузі, більшість з яких опублікована у провідних вітчизняних наукових журналах та за кордоном.

Професор Кіпніс Л.А. нагороджений почесною грамотою МОН України,  нагрудними знаками «За наукові досягнення» і «Відмінник освіти України»  МОН України.

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Ми в соціальних мережах.

ФОТОГАЛЕРЕЯ
Ви тут: Головна Наука Наукові школи