Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Міжнародна діяльність

факультету фізики,  математики та інформатики

(2016-2017 р.)

Участь викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів у міжнародних конференціях, форумах, виставках.

Серед конференцій, проведених за межами України:

 1. ХІI Международная научно-методическая конференция «Физическое образование: проблемы и перспективы развития», посвященная 90-летию со дня рождения С. Е. Каменецкого, Москва, МПГУ. 04.03–06.03 2013 года. (учасники – завідувач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання, доктор педагогічних наук, професор Мартинюк М. Т., доцент кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання, канд. пед. наук Ткаченко І. А., доцент кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання, канд. фіз. мат. наук Краснобокий Ю. М.).
 2. Международная научно-практическая конференция  «Актуальные проблемы естественных наук и их преподавания», Беларусь, Могилёв. 20-22 февраля 2013 года. (учасник – доцент кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання, канд. фіз. мат. наук Краснобокий Ю. М.).
 3. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы Технологического образования». РФ, ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая академия», 25-26 октября 2013 г. (учасники: канд. пед. наук, доцент кафедри інформатики та ІКТ Стеценко Н. М., доцент кафедри інформатики та ІКТ канд. пед. наук, Стеценко В. П.).
 4. V Міжнародна наукова конференція «Kstalcenie i wychowanie w reformowanej szkole – pytania o zakosc» Польща, (Plock – Cekanowo 15- 16 квітня 2013 р.) (учасник – к.п.н., ст. викладач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Стецик С. П.).

 


 

 

На території України:

 1. Міжнародна науково-методична Інтернет-конференція «Інноваційні педагогічні технології у підготовці майбутніх фахівців з вищою освітою: досвід, проблеми, перспективи». Україна, м. Вінниця, жовтень 2013 рік. (учасники: канд. пед. наук, доцент кафедри інформатики та ІКТ Стеценко Н. М., зав. кафедри інформатики та ІКТ канд. пед. наук, доцент Ткачук Г. В., канд. пед. наук, доцент Бондаренко Т. В., викладач кафедри інформатики та ІКТ Білятинська І. М.).
 2. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічні та психологічні науки : аналіз сучасності та прогноз майбутнього». Україна, м. Одеса, 1-2 листопада 2013 р. (учасники: канд. пед. наук, доцент кафедри інформатики та ІКТ Стеценко Н. М., зав. кафедри інформатики та ІКТ канд. пед. наук, доцент Ткачук Г. В.).
 3. Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми механіки та математики", 21 - 25 травня 2013 р, Львів, Україна (учасник викладач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Діхтяренко Ю. В.).
 4. 11-й Міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові (МСУІМЛ-11), 15-17 травня 2013 р., Львів, Україна (учасник викладач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Діхтяренко Ю. В.).
 5. Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла, диференціальних та інтегральних рівнянь", 23-26 серпня 2013р., Одеса, Україна (учасник викладач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Діхтяренко Ю. В.).
 6. XVI Міжнародна конференція "Моделювання та дослідження стійкості динамічних систем" (DSMSI-2013), 29-31 травня 2013 р., Київ, Україна (учасник викладач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Діхтяренко Ю. В.).
 7. XXIII Международная научная школа им. академика С. А. Христиановича "Деформирование и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных  породах  и  выработках", 23-29 сентября  2013 г., Крым, Алушта (учасник викладач кафедри фізики і астрономії та методики їх викладання Діхтяренко Ю. В.).

 


 

 

За матеріалами виступів викладачів, аспірантів та студентів на міжнародних конференціях різного рівня видруковано низку публікацій в збірниках наукових праць  та інших міжнародних виданнях серед яких:

 1. Годованюк Т.Л. Перші заняття з методики навчання математики / Т.Л. Годованюк // Scsience and education a new dimension : Pedagogy and Psychology . –  Budapest, 2013. – 67-71.
 2. Діхтяренко Ю.В., Дудик М.В., Дякон В.М. Дослідження напруженого стану біля вершин тріщини нормального відриву у кутовій точці межі поділу матеріалів // Деформирование и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горных породах и выработках: Материалы XXІІІ Международ. науч. школы. – Сімферополь: Таврич. нац. ун-т, 2013. –  С. 102-105.
 3. Діхтяренко Ю.В., Дудик М.В., Дякон В.М. Про модель «тризубець» зони перед руйнування у вершині тріщини нормального відриву, що виходить з кутової точки межі поділу різних матеріалів // Одинадцятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2013. – С. 34 – 35.
 4. Діхтяренко Ю.В., Дудик М.В., Дякон В.М. Розрахунок зони передруйнування в кінці тріщини нормального відриву у кутовій точці межі поділу двох середовищ в рамках моделі "тризубець" // Сучасні проблеми механіки деформівного твердого тіла, диференціальних та інтегральних рівнянь: Тези доповідей. – Одеса: Астропринт. – 2013. – С. 55.
 5. Діхтяренко Ю.В., Дякон В.М., Хазін Г.А. Про моделі зон передруйнування в кінці тріщини нормального відриву в кусково-однорідних тілах з кутовими точками // Сучасні проблеми механіки та математики: В 3-х т. / Під заг. ред. Р.М. Кушніра, Б.Й. Пташника. – Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2013. – Т. 2. – С. 37-38.
 6. Діхтяренко Ю.В., Дякон В.М., Хазін Г.А. Розрахунок зон передруйнування в кінці тріщини нормального відриву в кусково-однорідних тілах з кутовими точками // Dynamical system modeling and stability investigation: XVI International Conference: Modelling and stability: Abstracts of conf. Reports, Kiev, Ukraine, 29-31 may / National Committee of Ukraine by Theoretical and Applied Mechanics [etal.] – Kiev, 2013. – C. 277. (Вісник Київського національного ун-ту імені Т. Шевченка).
 7. Дудик М.В., Діхтяренко Ю.В. Деякі задачі про розрахунок напружено-деформованого стану біля вершин тріщини у кусково-однорідних тілах // Одинадцятий міжнародний симпозіум українських інженерів-механіків у Львові: Тези доповідей. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД. – 2013. – С. 35 – 36.
 8. Каминский А.А. О маломаштабной контактной зоне вблизи вершины межфазной трещины / А.А. Каминский, М.В. Дудик, Л.А. Кипнис // Деформирование и разрушение материалов с дефектами и динамические явления в горнах породах и вырабоках: Метериалы ХХШ Международ. науч. школы. – Симферополь; Таврич. Нац. Ун –т, 2013. – С. 129-132.

Запропонувати новину!

Надсилайте Ваші пропозиції на

kuria.nastya@gmail.com

з поміткою "НА САЙТ ФМФ"

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Ми в соціальних мережах.

ФОТОГАЛЕРЕЯ
Ви тут: Головна Наука Міжнародна діяльність