Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

     Наукова робота зі студентами на фізико-математичному факультеті  є невід'ємною складовою частиною підготовки майбутніх фахівців.

Формами залучення студентів факультету до наукової творчості є :

 • робота в наукових гуртках та проблемних групах на кафедрах:

на факультеті діють наукові гуртки та проблемні групи керівниками яких є досвідченні викладачі;

 • участь у студентських наукових конференціях різних рівнів:

за 2012-2013 навчальний рік більше 170 студентів факультету брали активну участь у роботі Міжвузівських, Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних та Інтернет-конференціях.

 • участь студентів у організації та проведенні факультетських студентських наукових конференцій;
 • відображення у фахових виданнях, матеріалах конференцій, семінарів тощо результатів наукових досягнень студентів;
 • участь студентів у проведенні семінарів та круглих столів де розглядаються актуальні науково-практичні питання, що  турбують молодь:

     Білятинська Ірина – студентка 5 курсу взяла участь у проведенні науково-практичного семінару «Особливості створення та використання електронних підручників у ВНЗ з доповідю «Використання програми eAuthor 3.3 для розробки електронних підручників», а також у ІV Міжвузівському засіданні круглого столу, яке проводиться кафедрою математичних методів та системного аналізу Маріупольського ДУ в онлайн-режимі              

 • участь обдарованих студентів у конкурсах наукових робіт та в студентських олімпіадах:

Шведова Л.  здобула перемогу у Кoнкypcі нa iннoвaцiйнy cтaттю, ece в рамках проекту: „Науковий дебют 2012” м. Paцiбyж (науковий керівник к.п.н., доц.. Ткачук Г.В.) тема доповіді «Вивчення учнями операційної системи на основі Ubuntu Linux»;

Побережець С.І. – виборов 3 місце відповідно серед педагогічних вузів у всеукраїнському турі олімпіади з математики,  нагороджений дипломом учасника (керівник Благодир Ф.К.).

 • робота студентського наукового товариства:

10 студентів факультету є членами студентського наукового товариства;

 • робота студентського наукового самоврядування;
 • залучення кращих студентів до виконання фундаментальних досліджень, що фінансуються державним бюджетом
 1. «Функціонально-галузевий підхід до підготовки майбутніх учителів освітньої галузі «Природознавство» для загальноосвітніх навчальних закладів», керівник – доктор педагогічних наук, професор, чл.-кор. НАПН України Мартинюк М.Т. (кафедра фізики і астрономії та методики їх викладання);
 2. «Математичне дослідження початкового етапу руйнування ізотропних пружних і пружнопластичних тіл біля гострокінцевих концентраторів напружень», керівник – доктор фізико-математичних наук, професор Кіпніс Л.А.;
 • виконання курсових та  кваліфікаційних робіт

Тематика кваліфікаційних, магістерських курсових робіт відображає актуальні проблеми сучасного розвитку освітньої галузі «Фізико-математичні науки»

 • залучення до роботи наукових шкіл

на факультеті працює дві наукові школи : проф.. Матринюка М.Т., проф. Кіпніса Л.А.

     Студентська наукова робота постійно знаходиться у полі зору професорсько-викладацького складу факультету та обговорюється на засіданнях кафедр та радах факультету.

 

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Ми в соціальних мережах.

ФОТОГАЛЕРЕЯ
Ви тут: Головна Наука