Факультет фізики, математики та інформатики

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

ФАКУЛЬТЕТ ФІЗИКИ, МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ

Дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року:

 


 

УМОВИ ВСТУПУ ДО ВНЗ У 2016 РОЦІ 

У 2016 році для вступу до вищого навчального закладу (ВНЗ) вступники подають сертифікати ЗНО лише 2016 року (реєстрація відбуватиметься: на пробну сесію - з 5 січня 2016 р., основна сесія - з 1 лютого 2016 року) на сайті Українського центру оцінювання якості освіти: testportal.gov.ua (регіональні центри).

 

1. Хто складатиме ЗНО, а хто - вступні екзамени? 

Згідно з Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів у 2016 році, ЗНО потрібно складати випускникам, які мають повну загальну середню освіту і вступають на навчання до вишів для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

Вступні екзамени складають абітурієнти, які: мають диплом молодшого спеціаліста і вступають до вишу на бакалавра за відповідним або суміжним напрямом підготовки.

Особа може вступити до університету для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю, за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань. Фінансування навчання таких осіб за державні кошти не здійснюється.

Університет має право приймати на навчання осіб, які не менше одного року  здобувають ступіньбакалавра та виконали у повному обсязі навчальний план, для здобуття ступення бакалавра за іншим напрямом підготовкина другий курс у цьому навчальному закладі за іншою сферою навчання у межах вакантних місцьліцензованого обсягу. Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб. (далі)

 

2. Зі скількох предметів можна складати ЗНО?

 

Кожен учасник ЗНО має право складати тести не більш як із чотирьох навчальних предметів з переліку: 

 

 • Українська мова і література
 • Історія України
 • Математика
 • Біологія
 • Географія
 • Фізика
 • Хімія
 • Англійська мова
 • Іспанська мова
 • Німецька мова
 • Російська мова
 • Французька мова

 

3. З яких предметів проводиться державна підсумкова атестація у 2016 році?

Назва навчального предмету Форма проведення ДПА Примітка
1 Українська мова У формі зовнішнього незалежного оцінювання  
2 Іноземна мова У навчальних закладах У формі іспиту
3

Математика

Історія України

У формі ЗНО

Випускник має право обрати один із предметів незалежно від профілю навчального закладу

 

4. Про рівні складності

У 2016 році всі сертифікаційні роботи будуть одного рівня складності.

 

5. Скільки балів можна отримати?

Сертифікаційну роботу з предмету оцінюватимуть від 100 до 200 балів (визначатиметься поріг - склав/ не склав (метод Ангоффа)). Сертифікати видаватимуть тільки тим особам, хто відповідає межі мінімально підготовленого абітурієнта з конкретного предмету.

 

6. Як визначатимуть конкурсний бал?

Конкурсний бал - сума балів вступника за бали кожного сертифіката ЗНО; середній бал атестата; бал за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), помножені на вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці. Коефіцієнти визначає виш у Правилах прийому.

Згідно з Умовами прийому, вагові коефіцієнти повинні становити:

 • для сертифікатів ЗНО - не менше 20% (min 0,2);
 • для середнього бала атестата - не більше 10% (max 0,1);
 • для результатів конкурсу розумових і фізичних здібностей - не більше 25% (max 0,25), для галузі "Культура і мистецтво" - не більше 50% (max 0,5);
 • за призове місце на IV етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із базових предметів чи III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України – не більше 5% (max 0,05);
 • за успішне закінчення підготовчих курсів вишу, для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні спеціальності та технічні спеціальності - не більше 5% (max 0,05).

 

7. Як подати електронну заявку?

У 2016 році особи, що вступають на базі документа про повну загальну середню освіту за ступенем "Бакалавр" на денну форму навчання подають до вищого навчального закладу заяви на вступ лише в електронній формі (заяву можна оформити на сайті  osvitavsim.org.ua).

Заяву в електронній формі мають право подавати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі та не мають підстав для особливих умов участі у конкурсі на зарахування.

Вступники пільгових категорій подають заяву на вступ до приймальних комісій у паперовій формі - особисто.

Для подання електронної заяви вступник має зареєструватися та зазначити такі дані:

 • адресу електронної пошти;
 • серію та номер документа про освіту;
 • номер, пін-код та рік отримання сертифіката ЗНО;
 • серія та номер документа, що посвідчує особу.

Після реєстрації вступник отримає логін та пароль доступу до особистого електронного кабінету.

В особистому електронному кабінеті вступнику необхідно:

 • внести дані про себе;
 • обрати вищий навчальний заклад і спеціальність.

Подана вступником електронна заява буде відразу відображена у розділі Єдиної бази, до якого має доступ вищий навчальний заклад, обраний абітурієнтом.

У момент подання електронна заява отримує статус "Зареєстровано в Єдиній базі".

Подана електронна заява може бути скасована до моменту отримання статусу "Зареєстровано у вищому навчальному закладі" або "Потребує уточнення вступником". При цьому електронній заяві буде встановлено статус "Скасовано вступником (або вищим навчальним закладом)".

Електронна заява зі статусом "Зареєстровано в Єдиній базі" має бути розглянута приймальною комісією вищого навчального закладу не пізніше закінчення наступного робочого дня з дати встановлення їй відповідного статусу. За результатами розгляду заяві буде надано один із таких статусів: 

 • "Зареєстровано у вищому навчальному закладі";
 • "Потребує уточнення вступником" (при встановленні електронній заяві статусу "Потребує уточнення вступником" буде визначено перелік даних, що потребують уточнення, із  зазначенням способу та дати, до якої їх необхідно подати).
 • На підставі рішення приймальної комісії вищого навчального закладу про допущення чи недопущення вступника до участі у конкурсному відборі для вступу до вищого навчального закладу уповноважена особа встановлює електронній заяві вступника статуси:
 • "Допущено до конкурсу"
 • "Відмовлено вищим навчальним закладом" (із зазначенням причини відмови).

 

8. Пріорітет заяв

У 2016 році вступники можуть подати до п'ятнадцяти заяв на п'ять спеціальностей, на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету.

Тобто, вступник може подати 15 заяв в кожній із яких потрібно буде зазначити пріоритетність (1-15). Заява з пріоритетом 1 - спеціальність, на якій абітурієнт хоче навчатися найбільше. Пріоритетність, визначена вступником у заяві про участь в конкурсі, не може бути змінена упродовж вступної кампанії.

Якщо абітурієнт подає заяву на вступ на напрям підготовки, на яких лише контрактна форма навчанні, кількість таких заяв - не обмежується.

 

9. Зарахування за пріорітетами заяв

Якщо вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до 1-го власнообраного пріоритету, він втрачає право участі в подальшому конкурсі за наступними пріоритетами. Якщо вступник рекомендується до зарахування на навчання відповідно до другого власнообраного пріоритету, він втрачає право участі в подальшому конкурсі відборі за всіма наступними пріоритетами, при цьому зберігається його право участі в конкурсі за першим. Тобто, зараховуютьсяспочатку заяви з найвищим пріоритетом, а всі наступні анульовуються. Усі будуть зараховані в одну хвилю. Вступники, яким анульована рекомендація до зарахування на бюджетні місця, не втрачають права участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти фізичних осіб.

Рекомендація до зарахування формується Єдиною базою.

 

10. Хто може вступити поза конкурсом?

 • особи, яким відповідно до Закону України "Про статус вереранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;
 • інваліди І, ІІ груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення пристижності шахтарської праці" надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право;
 • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки;
 • чемпіони і призери Олімпійських і Паралімпійських ігор - за спеціальностями в галузі фізичної культури та спорту.

11. Перед початком реєстрації радимо вступникам:

 

 • зателефонувати до приймальної комісії навчального закладу щодо вступної кампанії 2016 або переглянути інформацію на сайті ВНЗ;
 • завітати до обраного ВНЗ на день відкритих дверей;
 • проходити довузівську підготовку при унівіерситетах;
 • пройти діагностичне тестування на визначення напрямів підготовки та навчальних закладів, адже коригування в процесі вступної кампанії не проводитиметься.

Допомогу при реєстрації на ЗНО можна отримати в Центрі реєстрації УДПУ імені Павла Тичини

АДРЕСА ЦЕНТРУ РЕЄСТРАЦІЇ: вул. Садова, 2, м. Умань тел.: (04744) 4-05-20; (063) 22 713 77; (096) 033 96 33 (приймальна комісія)

 

 

 

Запропонувати новину!

Надсилайте Ваші пропозиції на

kuria.nastya@gmail.com

з поміткою "НА САЙТ ФМФ"

ЗВ'ЯЗАТИСЯ З НАМИ

Ми в соціальних мережах.

ФОТОГАЛЕРЕЯ